TOURISM WITHOUT BARRIERS

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w skansenie w Kolbuszowej

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu, zwiedzili skansen w Kolbuszowej – Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Celem wycieczki było przybliżenie warunków życia naszych przodków na wsi, czynności gospodarskich, upraw polowych oraz tradycyjnego rzemiosła ludowego.

 

- W skansenie znajduje się wiele cennych zabytków architektury drewnianej z XIX w. m.in. zabytkowa szkoła z Trzebosi, chałupa z Huty Przedborskiej, Kościół pw. Św. Marka z Rzechowa, remiza ze Słociny i spichlerz z Bidzin – mówi przewodnik. Pomimo ustawienia ok. 50 obiektów, muzeum jest ciągle w budowie, nadal się zmienia. Większość obiektów aktualnie znajdujących się na terenie ekspozycji była użytkowana aż do chwili przejęcia przez muzeum. W wielu przypadkach udało się pozyskać je razem z inwentarzem ruchomym, co stanowi prawdziwą atrakcję skansenu.

Uczestnicy ŚDS Mielec zwiedzili niezwykle ciekawe zabytki budownictwa ludowego, poznali proces dawnego wypieku chleba, rękodzielniczy wyrób ceramicznych naczyń i innych przedmiotów codziennego użytku. Wycieczka była dla nich cenną formą terapii i integracji społecznej. Miejsca takie jak skansen w Kolbuszowej służą budowaniu przywiązania do rodzimego krajobrazu i dziedzictwa kulturowego naszego regionu. Pomagają w przekazywaniu wiedzy historycznej.

Źródło: sds.mielec.pl