mar 18, 2019

Redakcja

Agnieszka Piwko - redaktor naczelna

Mateusz Poręba - sekretarz redakcji

Krzysztof Gryzło - redaktor

Marcin Ozon - dr fizjoterapii

Stanisław Szpyrka - trener piłkarski

Marcin Kachniarz - radca prawny, doktorant UJ