Apr 11, 2021

Articles

News

Wesołego Alleluja !

Na radosne święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, życzymy

by Jego blask zwyciężający śmierć, rozjaśniał doliny zmartwień,

przenikał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści,

podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości.

 

Radosnego Alleluja,

Życzy redakcja Magazynu „Serce Innym”


News

Dzielimy się doświadczeniem

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostkach administracji publicznej kształtuje się wokół 4,2 % a więc nadal odbiega od przewidzianego prawem 6 % wskaźnika. Dlatego bardzo istotne są działania zachęcające do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w administracji publicznej. Konferencja, która miała miejsce 12 grudnia br. pn. „Osoby z nie-pełnosprawnością w Urzędzie m.st. Warszawy - obowiązki pracodawcy” miała temu służyć. Podczas konferencji Anna Wandzel, ekspert ds. promocji i informacji Śląskiego Oddziału PFRON omówiła obowiązki kierownika jednostki w procesie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz przybliżyła program PFRON: Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w służbie publicznej.


News

Ankieta

Szanowni Czytelnicy. 

W październikowym wydaniu Magazynu Osób Niepełnosprawnych „Serce Innym” drukowaliśmy ankietę czytelniczą. Miło nam poinformować, że do redakcji napłynęło łącznie 3340 odpowiedzi.


News

Zostań Świętym Mikołajem

W sobotę 9 grudnia 2017r. odbył się finał XIV edycji Akcji „Zostań Świętym Mikołajem”. To coroczna impreza Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach i jej prezesa Senatora RP Stanisława Koguta.


News

Świąteczny kiermasz rękodzieła osób niepełnosprawnych

W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się coroczne spotkanie zorganizowane przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego. Odwiedzający mogli znaleźć wszystko, co może wzbogacić zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia. Na stoiskach oprócz tradycyjnych ozdób znalazły się także takie perełki, jak figury wykonane z masy solnej, piernikowe budowle, malowidła czy nawet świąteczny żurek.


News

Święty Mikołaj odwiedził stróżańskich przedszkolaków

Dzień 6 grudnia to dzień wyjątkowy - czekają na niego wszystkie dzieci. I w tym roku św. Mikołaj nie zapomniał o przedszkolakach z Integracyjnego Przedszkola w Stróżach. Jednak miejsce, w którym na nich czekał było niezwykłe.


News

VII obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej

Jak podaje Samorząd Województwa Śląskiego, pod hasłem „Jeśli pomagać, to wspólnie” w Biblio-tece Śląskiej zorganizowane zostały VII obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej.


News

Wszyscy jesteśmy potrzebni sobie nawzajem

4 grudnia 2017r. Małopolski Oddział PFRON już po raz drugi zorganizował cykl wydarzeń związany z corocznymi obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Dlatego wspólnie z osobami niepełnosprawnymi w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie świętowali m.in. Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszula Rusecka Poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Jarosław Szlachetka Poseł na Sejm RP oraz przedstawiciele duchowieństwa, samorządów, organizacji pozarządowych i partnerzy oddziału. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.


News

Seksualność osób z niepełnosprawnościami

27 listopada 2017r. w budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, odbyła się konferencja pn. „Seksualność osób z niepełnosprawnościami”. Spotkanie zorganizował Powiat Limanowski, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej, a partnerem wydarzenia był  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Dobrej.


News

Seminarium Pełnosprawna niepełnosprawność

„Pełnosprawna niepełnosprawność a rynek pracy” - pod takim tytułem odbyło się seminarium Małopolskiego Oddziału PFRON zorganizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017. W spotkaniu, które odbyło się 13 listopada br. w  Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nawojowej uczestniczyli m.in.  Antoni Koszyk, wicestarosta sądecki, Krzysztof Saczka, dyrektor ZUS, przedstawiciele małopolskich OHP, PCPR, NGO, WTZ, ZAZ oraz przedsiębiorcy.