ARCHITECTURE WITHOUT BARRIERS

Terapeutyczne przedszkole już za rok

W Bukownie powstanie nowoczesne przedszkole z profesjonalnym sprzętem specjalistycznym dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzone przez Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” z Olkusza. To pierwsza tego typu placówka w powiecie olkuskim.

 

Na ten cel Stowarzyszenie uzyskało unijne dofinansowanie w kwocie 1 044 586,57 złotych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Całość inwestycji według projektu kosztować będzie 1 232 181,29 złotych. Różnica zostanie pokryta ze środków własnych „Res Sacra Miser”.

- Na terenie gmin: Bolesław i Bukowno rodziny dzieci niepełnosprawnych mają problem z dostępnością do kompleksowego wsparcia terapeutycznego na wczesnym etapie rozwoju dziecka. Niestety, skutkuje to zaburzeniami rozwojowymi u najmłodszych, co ma negatywne konsekwencje, jak zmniejszenie stopnia ich samodzielności, czy postępująca izolacja środowiskowa rodzin dzieci niepełnosprawnych - opowiada prezes Stowarzyszenia Mateusz Wysocki.

W przedszkolu, poza programem dydaktyczno - wychowawczym, planowane są intensywne działania terapeutyczne dla dziesięciorga dzieci niepełnosprawnych w wieku 2,5 – 9 lat i ich rodzin z terenu gmin Bukowno i Bolesław. Planowane działania zakładają również podnoszenie kwalifikacji kadry przedszkola oraz integrację i edukację rodzin dzieci niepełnosprawnych.

Placówka będzie mieścić się na parterze dawnej siedziby Zespołu Szkół w Bukownie przy ulicy Kolejowej, popularnie zwanej „Skałką”. Budynek ten w ubiegłym roku został oddany przez władze powiatu w użytkowanie Stowarzyszeniu na 15 lat. Łączna powierzchnia przedszkola wyniesie 348,11 mkw.

W ramach projektu budynek zostanie gruntownie zmodernizowany, a kolejnym etapem będzie adaptacja pomieszczeń i zakup niezbędnego wyposażenia. Stowarzyszenie posiada już prawomocne pozwolenie na budowę, a roboty powinny rozpocząć się jesienią bieżącego roku. W ciągu roku przedszkole ma być gotowe. Otwarcie zaplanowano na 1 września 2018 roku. Przez kolejny rok (do 31 sierpnia 2019) prowadzenie placówki zostanie jeszcze objęte unijnym dofinansowaniem. Po tym okresie przedszkole będzie prowadzone na zasadach ogólnych.