ARCHITECTURE WITHOUT BARRIERS

Kolejne dofinansowanie przez PFRON likwidacji barier architektonicznych w województwie podkarpackim

W Oddziale Podkarpackim PFRON zawarto kolejną, 28 w tym roku umowę w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami.  Na jej podstawie Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie na budowę windy osobowej wewnętrznej i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja będzie realizowana w budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie, będącej w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.

 

Z ramienia Powiatu umowę podpisali: Robert Bednarz – Starosta, Adam Mach – Wicestarosta, Maria Bednarz – Skarbnik Powiatu.

Już od początku roku w dawnej szkole w Ulanowie trwają pracę przystosowujące budynek dla niepełnosprawnych uczniów. Inwestycja jest finansowana ze środków Powiatu, Unii Europejskiej a teraz także PFRON.