ARCHITECTURE WITHOUT BARRIERS

Kolejna bariera zlikwidowana

Od dziś podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu mogą korzystać z nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się w obecności Sławomira Zawiślaka posła na Sejm RP, Magdaleny Dołgan Zastępcy Prezydenta Miasta Zamość, Jerzego Dębskiego Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON oraz członków i podopiecznych PSONI Koło w Zamościu.

 

Zakup pojazdu został istotnie dofinansowany przez Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy podpisanej przez Miasto Zamość na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D. Koszt zakupu autobusu wyniósł 215.127,00 zł w tym dofinansowanie z PFRON w wysokości 139.090,90 zł. Wkład własny Stowarzyszenie pozyskało od sponsorów i darczyńców. Bezpośrednio z pojazdu będzie korzystać 99 osób z niepełnosprawnością, które są dowożone z terenu Miasta Zamość i ościennych powiatów.