MODERN PHYSIOTHERAPY

Dysfunkcje stawowe, kiedy zwiększać zakres ruchomości?

Urządzenia pracujące w oparciu o ciągły ruch bierny tzw. szyny CPM są wykorzystywane podczas pierwszej fazy rehabilitacji mającej miejsce po zabiegach lub urazach stawów kończyn dolnych. Urządzenia te wykonują powtarzalne ruchy stawu w sposób ciągły, w ramach kontrolowanego zakresu ruchomości. Codzienna terapia zwiększa ograniczoną początkowo ruchomość stawu. Terapia gwarantuje bezpieczne ćwiczenia w trakcie całej fazy regeneracji tkanki poprzez zapewnienie biernego ruchu, tym samym redukując ból pooperacyjny i minimalizując powstanie stanu zapalnego.

 

Przeprowadzone w latach 70 XX wieku badania nad eksperymentalną wówczas terapią ciągłym ruchem biernym dostarczyły naukowych podstaw dla współczesnej terapii CPM z zastosowaniem zmotoryzowanych urządzeń fizjoterapeutycznych. Pozytywne wyniki kliniczne osiągnięte dzięki obiecującej metodzie i uznanie z jakim przyjęli je lekarze, fizjoterapeuci i pacjenci zyskały dla tej metody szeroką akceptację. Wiele lat później, postęp technologiczny i kolejne wskazania do stosowania terapii CPM udowadniają, że ciągle odgrywa ona integralną i doniosłą rolę w rekonwalescencji po urazach i zabiegach ortopedycznych. Dla pacjentów jest to cenna i dobrze tolerowana metoda umożliwiająca szybkie przywrócenie funkcjonalności stawów, mobilności i niezależności.

Rezultaty kliniczne uzyskane przez profesora Roberta Saltera w jego pionierskich badaniach przeprowadzonych na królikach z następującymi patologiami:

 • uszkodzenia na pełnej grubości chrząstki;
 • ostre septyczne zapalenie stawu;
 • złamania śródstawowe;
 • częściowe rozdarcie ścięgna.

Króliki z uszkodzeniami na pełnej grubości chrząstki podzielono na 3 grupy terapeutyczne, w których wdrożono jedną z trzech poniższych metod leczniczych natychmiast po zabiegu:

 • opatrunek unieruchamiający;
 • przerywany ruch czynny (w klatce);
 • ciągły ruch bierny.

Wyniki badań ukazały, iż:

 • w grupie z opatrunkiem unieruchamiającym proces leczniczy charakteryzował się tworzeniem tkanki włóknistej i wielu zrostów stawowych;
 • w grupie z ruchem czynnym w klatce typowe w przebiegu leczenia okazało się tworzenie tkanki włóknistej i słabo zróżnicowanej tkanki chrzęstnej;
 • w grupie z CPM odnotowano przebieg leczenia z utworzeniem tkanki chrzęstnej szklistej w połowie przypadków uszkodzeń w ciągu 4 tygodni. Terapia CPM nie uszkadzała prawidłowej tkanki chrzęstnej.

Korzyści płynące ze stosowania szyny CPM w leczeniu schorzeń tkanki chrzęstnej:

 • wzmożone odżywianie i aktywność metaboliczna;
 • szybsze leczenie tkanek w obrębie stawów;
 • regeneracja tkanki chrzęstnej.

Efekty leczenia ścięgien za pomocą szyny CPM:

 • odbudowa powierzchni poślizgowej ścięgna;
 • większa średnia siła zerwania ścięgna;
 • nasilone leczenie poprzez dyfuzję z płynu maziowego;
 • zapobieganie tworzeniu zrostów.

Terapia za pomocą urządzeń CPM:

 • zwiększa mobilność stawu i zakres ruchów;
 • pomaga przeciwdziałać powikłaniom, takim jak sztywność stawu i zrosty;
 • redukuje okres hospitalizacji pooperacyjnej;
 • odbuduje pewność siebie pacjenta, dobre samopoczucie i niezależność.

Jakie są wskazania do terapii za pomocą szyny CPM stawu kolanowego oraz biodrowego:

 • zabieg wymiany stawu kolanowego (endoprotezoplastyka);
 • złamania (np. rzepki, plateau piszczeli, kości udowej);
 • artroliza;
 • zabiegi operacyjne stawu biodrowego;
 • rekonstrukcja ścięgien;
 • zabiegi artroskopowe (np. wycięcie łąkotki, wycięcie rzepki);
 • oparzenia, septyczne zakażenie stawu.

Kiedy stosować szynę CPM stawu ramiennego:

 • endoprotezoplastyka stawu barkowego;
 • powtórna dyslokacja kości ramiennej;
 • uszkodzenie stożka rotatorów;
 • złamania w górnym odcinku kości ramiennej;
 • złamania łopatki;
 • akromioplastyka;
 • kapsulotomia;
 • artroliza;
 • synowektomia w reumatoidalnym zapaleniu stawów;
 • sztywność stawu ramiennego.

Zastosowanie szyny CPM stawu łokciowego:

 • złamania śródstawowe z otwartą redukcją i zespoleniem wewnętrznym;
 • przynasadowe złamania w okolicy stawu łokciowego z otwartą redukcją i zespoleniem wewnętrznym;
 • artroliza w pourazowej sztywności z ograniczonym zakresem ruchów w stawie łokciowym;
 • uwalnianie zrostów pozastawowych;
 • endoprotezoplastyka stawu łokciowego;
 • synowektomia stawu łokciowego;
 • artrotomia i drenaż w ostrym septycznym zakażeniu stawu łokciowego.

Szyna CPM dłoni i nadgarstka, kiedy:

 • tenoliza ścięgna zginacza i prostownika;
 • aponeurektomia w chorobie Dupuytrena;
 • otwarta redukcja i zespolenie wewnętrzne złamań śródstawowych paliczków, trzonów paliczków oraz złamań  przynasadowych i nasadowych paliczków;
 • artroliza stawów śródręczno-paliczkowych;
 • endoprotezoplastyka stawów śródręczno-paliczkowych, międzypaliczkowych bliższych oraz międzypaliczkowych dalszych;
 • sztywność reumatoidalna/neurologiczna lub pooparzeniowa;
 • kapsulotomia, artroliza i tenoliza w pourazowej sztywności stawów śródręczno-paliczkowych, międzypaliczkowych bliższych oraz międzypaliczkowych dalszych;
 • synowektomia (usunięciu zmienionej błony maziowej w obrębie stawu lub ścięgna);

Wskazania dla CPM stawu skokowego

 • bierna mobilizacja po zespoleniu wewnętrznym złamań;
 • mobilizacja stawów stopy po operacyjnym lub zachowawczym leczeniu zmian i uszkodzeń w obrębie następujących struktur:
 • stany po urazach ścięgna Achillesa,
 • więzadło poboczne boczne,
 • więzadło poboczne środkowe.
 • operacyjne wydłużanie ścięgna Achillesa w sztywności pourazowej;
 • stopa końsko-szpotawa.

Źródło: meden.com.pl