TOURISM WITHOUT BARRIERS

Ogólnopolski Zlot Turystyczny z okazji Światowego Dnia Turystyki i Dnia Białej Laski

Ogólnopolski Zlot Turystyczny z okazji Światowego Dnia Turystyki i Dnia Białej Laski Łódzki Klub Sportowy Niewidomych „Omega” zorganizował imprezę turystyczno- rekreacyjną dla osób ze schorzeniami narządu wzroku.

 

Łódzki Klub Sportowy Niewidomych „Omega” zorganizował imprezę turystyczno- rekreacyjną dla osób ze schorzeniami narządu wzroku, która w tym roku odbyła się w dniach 04-10.09. 2017 r. w Murzasichlu na skraju Tatrzańskiego Parku Narodowego.

W Zlocie brało udział 52 uczestników niepełnosprawnych ze schorzeniem wzroku z województwa łódzkiego, mazowieckiego ,kujawsko-pomorskiego, warmińsko–mazurskiego oraz 6 wolontariuszy , którzy pomagali osobom niewidomym w pokonywaniu szlaków turystycznych. W czasie zlotu uczestnicy z przewodnikiem wędrowali po szlakach Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Poprzez wędrowanie po górskich szlakach w okrasie pięknego babiego lata uczestnicy mogli pogłębić wiedzę turystyczną i krajoznawczą. Celem zlotu było przywrócenie maksymalnej sprawności fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej oraz integracji uczestników zlotu. Turystykę ludzi niepełnosprawnych należy traktować jako środek terapeutyczno- wychowawczy.

Dodatkowo projekt miał na celu samodzielne poruszanie się osób niewidomych za pomocą urządzeń nawigacyjnych zakupionych ze środków PFRON w ramach poprzednich projektów. Urządzenie podawało osobie niewidomej informację głosową zaprogramowanej trasy (szlaku turystycznego).

Impreza została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach konkursu: Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach pod nazwą „Sprawność i integracja poprzez turystykę i rekreację.