OUR WTZ'S I ZAZ'S

Koncert Wdzięczności Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO”

O sukcesach i występach mówiono już niejednokrotnie - tak też i w tym roku. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” zorganizowało uroczysty Koncert Wdzięczności w Starym Sączu dziękując tym samym za każdy dar serca ofiarowany ich podopiecznym. Podczas koncertu zaprezentował się kabaret, w skład którego wchodzą osoby niepełnosprawnym ze Środowiskowego Domu Samopomocy „Gumowe Ucho”.

 

W trakcie wydarzenia Zarząd Stowarzyszenia uhonorował tytułem „Przyjaciela Gniazda” osobę, która stojąc na czele ważnej starosądeckiej instytucji, od lat wspiera podopiecznych Gniazda, a szczególnie jednego z uczestników, czyli Arkadiusza Bożęckiego z Przysietnicy (wicemistrza Polski w rzucie dyskiem, wielokrotnego medalistę różnych spartakiad, olimpiad dla osób niepełnosprawnych, ambasadora z Sądecczyzny na wielu stadionach naszego kraju).

W tym roku tytuł „Przyjaciela Gniazda” powędrował do Banku Spółdzielczego w Starym Sączu, reprezentowanego przez prezesa banku - Wojciecha Kulaka.

W Trakcie Koncertu swoje umiejętności aktorskie jako pierwszy przedstawił kabaret „Gumowe ucho” ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Cyganowicach. Następnie Michał „Cola” zaśpiewał „Hallelujah”. Największą atrakcją i  gwiazdą wieczoru była Eva Novel - laureatka VII edycji „The Voice of Poland” oraz laureatka konkursu „Rava Blues 2016”.

Warto wspomnieć, że koncert „Gniazda” na stałe wpisał się już w kulturalny kalendarz Starego Sącza i co roku gromadzi tłumy mieszkańców z całej Sądecczyzny oraz znakomitych gości.

Wśród zaproszonych gości nie zabrakło m.in. Radnego Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisława Pasonia, Senatora RP Stanisława Koguta, Posła RP Mariana Cyconia, Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz Jacka Lelka, Dyrektora Oddziału Małopolskiego PFRON Marty Mordarskiej, ks. Stanisława Olesiak – duszpasterza osób niepełnosprawnych oraz dyrektorów szkół z terenu miasta i gminy Stary Sącz.