ARCHITECTURE WITHOUT BARRIERS

Ruszyła kampania „Poczta Polska bez barier”

Więcej placówek pocztowych bez barier architektonicznych, oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami i materiały informacyjne w tysiącach urzędów w całej Polsce – rozpoczęła się ogólnopolska kampania „Poczta Polska bez barier”.

 

11 października ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna Poczty Polskiej, w ramach której do ponad 4600 placówek pocztowych trafiło ok. 800 tys. materiałów. W informatorach znalazły się m.in. informacje o tym, jak osoby z niepełnosprawnością mogą poprawić swoja sytuacją na rynku pracy, jakie ulgi rehabilitacyjne im przysługują, jak ubiegać się o dofinansowanie w PFRON.

"Poczta Polska podjęła dobrą i ważną decyzję i chcę za to podziękować i pogratulować. Dobrą decyzję, bo służącą osobom niepełnosprawnym, ważną decyzję, bo pokazuje, że współpraca, jaką nawiązaliśmy w marcu, z deklaracji zamienia się w konkretne działanie, i w ten sposób Poczta Polska buduje ważne dla spółki zaufanie, buduje swoją wiarygodność. Ale też kampania ta jest elementem strategii spółki z zakresu społecznej odpowiedzialności" - powiedziała minister Rafalska.

W ramach kampanii powstała także strona internetowa www.pocztapolskabezbarier.pl, gdzie można m.in. wyszukać placówki przystosowane dla osób z niepełnosprawnością oraz oferty pracy dla niepełnosprawnych. Kampania jest wynikiem porozumienia zawartego w marcu pomiędzy Pocztą Polską a Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych i PFRON.

Zdaniem minister Rafalskiej kluczowe znaczenie w walce z dyskryminacją niepełnosprawnych mają trzy elementy: poprawienie dostępu do rynku pracy, likwidacja barier architektonicznych i poprawienie dostępności usług, m.in. tych, które oferuje Poczta Polska. Podkreśliła, że działania rządu zmierzają do poprawy zatrudnienia osób niepełnosprawnych na polskim rynku pracy.

"Wszystkie inicjatywy, nie tylko kampanie informacyjne, ale i konkretne propozycje, które adresuje do osób niepełnosprawnych w tym przypadku Poczta Polska, są na pewno z nadzieją witane przez osoby niepełnosprawne, które w dostępie do różnego typu usług są czasami wykluczone, albo ich dostęp jest ograniczony. Ambicją naszą jest zmienić ten stan rzeczy" - powiedziała minister Rafalska.

Źródło: mpips.gov.pl