NEWS

Pomoc dla bezdomnych KONKURS

Miasto Tarnów ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych w zakresie pomocy osobom bezdomnym. Mowa o prowadzeniu schroniska oraz noclegowni dla bezdomnych kobiet i mężczyzn w Tarnowie. Obie placówki będą działały w myśl nowych przepisów obowiązujących od czerwca tego roku. Zgłoszenia można składać do 12 grudnia 2017r.

 

Zwycięzca konkursu będzie zobowiązany do udzielanie wszechstronnej pomocy osobom bezdomnym w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Zakres obowiązków dotyczy udzielania im miejsca tymczasowego schronienia w schronisku (dla 60 osób) oraz prowadzenia noclegowni (dla 20 osób). Dodatkowo zgodnie z nowymi standardami wszystkie osoby korzystające z wsparcia placówek będą także objęte pomocą ukierunkowaną na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Regulamin dopuszcza możliwość składania ofert cząstkowych, osobno na prowadzenie schroniska i osobno na prowadzenie noclegowni. W konkursie mogą wziąć udział wszystkie organizacje pozarządowe, także te, które dotychczas zajmowały się pomocą osobom bezdomnym. Oferenci muszą spełnić wszystkie kryteria niezbędne do prowadzenia placówek zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej oraz Rozporządzeniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Szacuje się, że w Tarnowie bez dachu nad głową żyje blisko 200 osób. Z pomocy organizacji pozarządowych czy MOPSu korzysta około połowa nich. Miasto na pomoc osobom bezdomnym w 2018 roku przeznaczy blisko 700 tysięcy złotych, w latach ubiegłych ta kwota nie przekraczała 150 tysięcy złotych.

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne na www.tarnow.pl