OUR WTZ'S I ZAZ'S

Otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Jarosławiu

17 listopada uroczyście otwarto Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu. Placówka jest nową formą wsparcia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, które po zakończeniu realizacji obowiązku szkolnego miały dotychczas niewielkie szanse na kontynuację sensownej aktywności sprzyjającej ich rozwojowi. Dla ośmiu osób będących w takiej właśnie sytuacji zaczął się nowy etap w życiu. Utworzenie nowego domu i jego funkcjonowanie było możliwe dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach RPO WP oraz dofinansowaniu z PFRON.

 

Dzień otwarcia placówki, był dniem pełnym emocji. Dużo ciepłych słów pod adresem Stowarzyszenia padło od zaproszonych gości, rodzin i całej wspólnoty. Dziękowano także wszystkim tym, którzy przez cały czas powstawania placówki angażowali się w pomoc ofiarując swój czas. Szczególnie podziękowania trafiły do pań: Moniki Zima-Parjaszewskiej Prezes Zarządu Głównego PSONI, za skłaniającą do refleksji prelekcję o realizacji praw osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, Katarzynie Lepszy Wiceprzewodniczącej Zarządu Koła za niezwykłą, poruszającą historię jednego dnia z życia syna Zebka i dla Mariusza Maksymowiczowa za zagrane i zaśpiewane utwory.