OUR WTZ'S I ZAZ'S

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku obchodził 50-lecie istnienia

Placówka powstała jako Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, w którym opiekę znalazły dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim. Dziś w ośrodku prowadzonym przez Miasto Białystok przy ul. Baranowickiej mieszka ponad 300 osób – dzieci i młodzież oraz dorośli. Są niepełnosprawni fizycznie i intelektualnie, część to osoby z przewlekłymi chorobami psychicznymi.

 

W uroczystym spotkaniu z tej okazji udział wzięli podopieczni placówki i ich rodzice, pracownicy, władze miasta i województwa oraz p.o. dyrektora Oddziału Podlaskiego PFRON Grażyna Bogdańska.

Jubileusz był okazją do uhonorowania zasłużonych pracowników DPS wyróżnieniami. Podopieczni placówki zaprezentowali specjalnie przygotowany na tę okazję program artystyczny.