NEWS

VII obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej

Jak podaje Samorząd Województwa Śląskiego, pod hasłem „Jeśli pomagać, to wspólnie” w Biblio-tece Śląskiej zorganizowane zostały VII obchody Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej.

 

Celem organizacji wydarzenia było upowszechnianie informacji o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz barierach, w tym także architektonicznych, utrudniających im funkcjonowanie w społeczeństwie. Obchody te inspirują do działań na rzecz pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w życiu społecznym i zawodowym.

Tegorocznym przewodnim tematem spotkania  były podróże. Zaproszeni Kaja Kosowska i Krzysztof Wostal mówili o przełamywaniu barier w stereotypowym myśleniu o niepełnosprawnych podróżnikach, pokazując swoją postawą i działaniem, że niepełnosprawność nie musi być ograniczeniem.

- Granie na fortepianie to nie tylko posiadanie mocnych palców i szybkie nimi bieganie, to często walka z samym sobą i pewna ilość wyrzeczeń niekoniecznie muzycznych. Jeśli o czymś opowiadasz słowami, jest to proste. Na fortepianie możliwości jest mniej, dźwięków jest ile jest i trzeba komasować - mówi Kaja Kosowska niewidoma pianistka, absolwentka i doktorantka AM w Katowicach.

Krzysztof Wostal, jest osobą głuchoniewidomą. Od roku 2000 prowadzi specjalistyczne szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami i o niepełnosprawnych na zlecenie firm, stowarzyszeń, fundacji i instytucji. Posiada dyplom technika informatyka, a także licencjat administracji uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji UŚ. Biegle czyta i pisze alfabetem brajla. Zna alternatywne metody komunikacji jak alfabet Lorma, Brajl do dłoni i daktylografia.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony został w 1992 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Jego obchody mają służyć zwiększeniu świadomości korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych.