NEWS

Święty Mikołaj odwiedził stróżańskich przedszkolaków

Dzień 6 grudnia to dzień wyjątkowy - czekają na niego wszystkie dzieci. I w tym roku św. Mikołaj nie zapomniał o przedszkolakach z Integracyjnego Przedszkola w Stróżach. Jednak miejsce, w którym na nich czekał było niezwykłe.

 

Tego roku Święty Mikołaj do stróżańskich przedszkolaków przybył wyjątkowo 4 grudnia, a pojawił się ten niezwykły gość w niecodziennym miejscu. W ten dzień przedszkolaki wraz z opiekunami wyruszyli do Kopalni Soli w Bochni. Jak się okazało w solnych komnatach, pod ziemią czekał na nich święty gość z upominkami. Do kopalni nie przybył on z pustymi ręko-ma. Zabrał ze sobą worek po brzegi wypełniony prezentami. Tak, właśnie tak! Przedszkolaki  Integracyjnego Przedszkola w Stróżach mogły spotkać Mikołaja w bocheńskiej kopalni soli!

Świętemu podczas spotkania z dziećmi towarzyszyli aniołek i wesoły diabeł. Podczas pobytu w Kopalni, dzieci wzięły udział w zabawie mikołajkowej, obejrzały przedstawienie teatralne oraz uczestniczyły w licznych konkursach. Wszystko to pod czujnym okiem animatorów, koordynatorów i przewodników oraz nauczycieli.