NEWS

Dzielimy się doświadczeniem

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostkach administracji publicznej kształtuje się wokół 4,2 % a więc nadal odbiega od przewidzianego prawem 6 % wskaźnika. Dlatego bardzo istotne są działania zachęcające do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w administracji publicznej. Konferencja, która miała miejsce 12 grudnia br. pn. „Osoby z nie-pełnosprawnością w Urzędzie m.st. Warszawy - obowiązki pracodawcy” miała temu służyć. Podczas konferencji Anna Wandzel, ekspert ds. promocji i informacji Śląskiego Oddziału PFRON omówiła obowiązki kierownika jednostki w procesie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz przybliżyła program PFRON: Stabilne zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w służbie publicznej.

 

Podczas konferencji dyskutowano również o szeroko rozumianej dostępności, uwarunkowaniach dostosowania pomieszczeń i stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami oraz o społecznych aspektach ich zatrudniania.

W konferencji wzięło udział ponad 100 pracowników Urzędu Miasta stołecznego Warszawy.