ART WITHOUT BARRIERS

Niepełnosprawność jest siłą

18 grudnia br. w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania „OPOKA” w Starym Sączu, w spotkaniu podsumowującym obchody II Małopolskiego Dnia Osób Niepełnosprawnych udział wzięło ponad 150 uczestników. Razem z osobami niepełnosprawnymi świętowali parlamentarzyści, liczni przedstawiciele samorządu i organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Piotr Ćwik Wojewoda Małopolski oraz biskup tarnowski dr Andrzej Jeż.

 

- II Małopolski Dzień Osób Niepełnosprawnych był okazją do podsumowań i podziękowań osobom i instytucjom za rok współpracy przy tworzeniu systemu działań na rzecz osób niepełnosprawnych - mówi Marta Mordarska, dyrektor  Małopolskiego Oddziału PFRON.

Przy dźwiękach patriotycznych pieśni, w wykonaniu Chóru „Wiolino”, pod dyrekcją Małgorzaty Liber, otwarta została również pokonkursowa wystawa „Sztuka Osób Niepełnosprawnych - Moja Ojczyzna”. Symbolicznego jej otwarcia, w obecności autorów prac i zaproszonych gości, dokonał bis-kup tarnowski dr Andrzej Jeż. - Są osoby, które noszą w sobie niepełnosprawność i okazuje się, że ona może być ich siłą. Patrząc na te prace oceniamy nie tylko warsztat, ale ogromną wrażliwość autorów - powiedział biskup.

Spotkanie było także okazją do wręczenia odznaki Primus in Agendo, którą na wniosek Józefa Leśniaka, Posła na Sejm przyznała Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Honorowym odznaczeniem wyróżniony został  ks. dr Jerzy Smoleń, Kapelan Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością „Przystań” im. Jana Pawła II w Tymbarku. Za szczególne osiągnięcia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych specjalnymi statuetkami Oddział Małopolski wyróżnił Annę Paluch, Poseł na Sejm, Oddział Małopolski PZG, Fundacja „Pomagam Niewidomym” oraz Radio RDN Nowy Sącz. Uroczystość zakończyło przedstawienie pt. „Przygody Lisa Witalisa” w wykonaniu podopiecznych WTZ z Podegrodzia.