NEWS

Wesołego Alleluja !

Na radosne święta Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, życzymy

by Jego blask zwyciężający śmierć, rozjaśniał doliny zmartwień,

przenikał cienie codziennych trudów, umacniał w chwilach boleści,

podnosił w czasie słabości i prowadził ku wiecznej radości.

 

Radosnego Alleluja,

Życzy redakcja Magazynu „Serce Innym”