ARCHITECTURE WITHOUT BARRIERS

Uniwersytet Warszawski - Liderem dostępności roku 2017

27 kwietnia odbyło się wręczenie nagród w konkursie architektoniczno-urbanistycznym „Lider Dostępności”. Uniwersytet Warszawski otrzymał  dwa wyróżnienia.

 

Dostępność architektoniczna dla studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności jest jednym z priorytetów uczelni, która posiada ok. 40 budynków przystosowanych dla tej grupy osób. Celem konkursu jest docenianie najlepszych rozwiązań urbanistycznych i architektonicznych, które pozwalają dostosować budynki i przestrzeń dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W drugiej edycji konkursu Uniwersytet Warszawski otrzymał dwa tytuły lidera dostępności:

- w kategorii sieć placówek - dla całej uczelni za kompleksowe dostosowanie obiektów dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz prowadzenie spójnej polityki w obszarze dostępności,

- w kategorii obiekt mieszkalny - za architektoniczne dostosowanie Domu Studenckiego nr 4.

Ta największa w kraju uczelnia, na której studiuje ponad 1500 osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności już w 1999 r. zatwierdziła program „Uniwersytet dla wszystkich”. Dokument ten określił kie-runek zmian zarówno w sferze dostępności architektonicznej, jak i kształcenia studentów. Nad procesem czuwał powołany trzy lata wcześniej Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych.

Efektem prac są m.in. biblioteka cyfrowa gromadząca zbiory w formach dostępnych dla osób niewidomych i słabowidzących, transport uniwersytecki dla studentów na wózkach, wypożyczalnia adaptacyjnego sprzętu umożliwiającego robienie notatek na wykładach oraz prace adaptacyjne
w większości budynków uniwersyteckich. Zadbano też o stworzenie systemu usług specjalistycznych i dostosowanie struktur administracyjnych i organizacyjnych uczelni, by umożliwić efektywne zdobywanie wiedzy np. osobom ze spektrum autyzmu czy z chorobami psychicznymi.