MODERN PHYSIOTHERAPY

BalanceTutor - system rehabilitacyjny

Ile razy zdarzy nam się potknąć, poślizgnąć lub przewrócić w wyniku czego może dojść do niebezpiecznych urazów np. stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia lub co najgorsze złamania. Czy istnieje jakaś możliwość wyeliminowania takich zdarzeń z naszego codziennego życia lub chociaż zminimalizowania powstania takich sytuacji.

 


Okazuję się, że tak gdyż firma Medi Touch stanęła na wysokości zadania i aby zminimalizować ryzyko powstawania urazów w wyniku upadków, stworzyła wysokospecjalistyczną bieżnię o nazwie  BalanceTutor do treningu i oceny posturalnych perturbacji dla pacjentów neurologicznych i ortopedycznych. Pozwala on terapeucie na tworzenie posturalnej perturbacji takiej jak poślizgnięcie lub przewrócenie się w kontrolowany sposób. Zastosowana zaawansowana technologia pozwala na kontrolowania ruchów całej powierzchni bieżni w kierunkach przednio-tylnim oraz na boki zarówno w momencie, gdy pacjent stoi, jak i w trakcie chodu lub biegu, umożliwiając trening kontroli równowagi w określonej fazie chodu, na której skupiać się będzie terapeuta. Pozwala to na szerokie dopasowanie się do potrzeb pacjenta.


BalanceTutor to jedyny system rehabilitacyjny, który opiera się na zaawansowanej i opatentowanej bieżni wywołującej perturbacje, posiadającej dodatkowo szereg czujników siły i ruchu oraz szereg gier motywacyjnych.

Zacznijmy od początku, co oznacza termin posturalna perturbacja?

Posturlana perturbacja to nagła zmiana warunków zewnętrznych, która wytrąca ciało ze stanu równowagi.

Czym tak naprawdę jest trening perturbacji?
"Trening perturbacji to rodzaj treningu nerwomięśniowego, który udoskonala drogi nerwowe, aby promować efektywne wzorce rekrutacji mięśni oraz dynamiczną stabilizację stawów"*
* Jeffrey B. Taylor. Lower Extremity Perturbation Training. Strength and Conditioning Journal, Vol. 33 (2), 2011

Czym jest reaktywna odpowiedź kontroli posturalnej?
Reaktywna odpowiedź kontroli posturalnej jest automatyczną odpowiedzią ciała, podobną do odruchu, która jest wywoływana przez niespodziewaną perturbację posturalną w celu utrzymania równowagi i może zostać wzmocniona i usprawniona poprzez odpowiedni trening, np. krok kompensujący efekty poślizgnięcia lub upadku.

Ile czasu trwa np. zwichnięcie kostki?

 • 54 ms -> po takim czasie nasz organizm wykrywa inwersję lub naciągnięcie więzadeł w stawie skokowym prowadzące do jej zwichnięcia
 • Następne 72 ms to czas potrzebny mm. strzałkowym do napięcia się i próbie zapobiegnięcia zwichnięciu
 • Razem daje to 126 ms
 • Kolejne 80 ms to samo zwichnięcie.
 • Reasumując: od stabilności postawy do zwichnięcia dzieli nas tylko 0,2 sekundy!

Czy są rzeczy, których brakuje w dotychczasowej rehabilitacji związanej z prewencją upadków?

Klasyczna rehabilitacja często skupia się na treningu proaktywnym (czyli na treningu czynności inicjowanych przez pacjenta). Badania naukowe pokazały, że poza treningiem proaktywnym należy wykonywać również trening reaktywny. Tradycyjne metody rehabilitacji nie są w stanie skutecznie prowadzić treningu reaktywnego z powodu braku odpowiednich procedur zabezpieczających pacjenta przed upadkiem i brakiem odpowiedniego stopniowania złożoności treningu do potrzeb pacjenta.

Dlaczego stosowanie BalanceTutora to wejście w nową jakość rehabilitacji?

Unikalna technologia, z której korzysta system BalanceTutor pozwala po raz pierwszy na trening reaktywnej odpowiedzi kontroli posturalnej podczas stania i chodu, z precyzyjnym wskazaniem fazy chodu, podczas której następuje perturbacja. Dotychczas nie było stosowane takie rozwiązanie. Uzupełniając dotychczas stosowane systemy proaktywnego treningu, pozwala to na osiągnięcie optymalnych rezultatów rehabilitacji i szybszego powrotu do zdrowia.

Zastosowanie kliniczne poprzez trening:

 • dystrybucji obciążenia
 • aktywizacji określonych grup mięśniowych
 • wykonywania różnych czynności motorycznych
 • koordynacji nerwowomięśniowej
 • zdolności do odzyskiwania równowagi
 • wykonywania kroków kompensujących utratę równowagi
 • optymalizację kontroli siły, stabilizacji stawów kończyn

Zastosowanie w medycynie sportowej poprzez:

 • rehabilitacja pourazowa (naciągnięcia i naderwania) i pooperacyjna (ACL/PCL)
 • wzmacnianie i rozciąganie mięśni
 • trening automatycznej odpowiedzi na perturbacje
 • wzmacnianie stabilizacji stawów i poprawę koordynacji ruchowej
 • prewencja kontuzji

Unikalne cechy:

 • łatwa obsługa i krótki czas przygotowania pacjenta
 • możliwość programowania kolejności występowania perturbacji, ich typu i intesywności
 • szeroka gama dostępnych protokołów do rehabilitacji
 • pomiar i zapis COP
 • informacja zwrotna dla pacjenta oraz trening przy użyciu motywujących aplikacji i gier
 • obiektywna dokumentacja postępów rehabilitacji pacjenta

Grupy docelowe/zastosowania:

 • medycyna sportowa
 • pacjenci neurologiczni (np. po udarach, mpdz)
 • pacjenci po urazach ortopedycznych
 • dopasowanie zaopatrzenia protetycznego
 • prewencja upadków u osób starszych

Źródła ilustracji pochodzą z witryny internetowej technomex.pl, na której można uzyskać więcej informacji na temat opisywanej bieżni oraz możliwość zakupu, a także umówienia się na ewentualne przetestowanie sprzętu.