Czy fala uderzeniowa może nas zaburzyć?

Co to takiego jest i dlaczego tak destrukcyjnie brzmi?! Zacznijmy od początku. Pozaustrojowa fala uderzeniowa, czyli tzw. ESWT (extracorporeal shock wave therapy) to obecnie jedna z najlepszych metod wykorzystywana do leczenia chronicznego bólu, który jest powiązany z układem ruchu. Według licznych badań metoda ta wykazuje niezwykle wysoką skuteczność u pacjentów, którzy wcześniej leczeni byli metodami zachowawczymi. Bardzo często efekt terapeutyczny uzyskuje się już po kilku zabiegach, a zdarza się, że pacjent odczuwa znaczną poprawę dolegliwości już po jednej aplikacji.