Przy starosądeckim Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania, powstanie ogród służący do hortiterapii

Powiat nowosądecki będzie wspierał Uniwersytet Rolniczy w Krakowie i Małopolski Oddział PFRON we wdrażaniu w życie projektów związanych z hortiterapią, czyli wykorzystywaniem roślin i ogrodów do pracy z osobami niepełnosprawnymi. 1 sierpnia 2017 r. Starosta nowosądecki podpisał stosowną umowę w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu.