Otwarcie Dziennego Domu Pomocy w Jarosławiu

17 listopada uroczyście otwarto Dzienny Dom Pomocy w Jarosławiu. Placówka jest nową formą wsparcia osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, które po zakończeniu realizacji obowiązku szkolnego miały dotychczas niewielkie szanse na kontynuację sensownej aktywności sprzyjającej ich rozwojowi. Dla ośmiu osób będących w takiej właśnie sytuacji zaczął się nowy etap w życiu. Utworzenie nowego domu i jego funkcjonowanie było możliwe dzięki środkom Unii Europejskiej w ramach RPO WP oraz dofinansowaniu z PFRON.