II Jarmark Jarosławski zakończony sukcesem

Z całej Polski oraz z wielu zakątków Europy na Jarmark Jarosławski przyjechali do naszego miasta kupcy, muzycy, aktorzy i kuglarze. Wydarzenie nawiązuje do dawnej jarosławskiej tradycji kupieckiej z XVII wieku.