Oct 23, 2020

Articles

News

Konferencja AAC

Ponad 220 uczestników, prelegenci z niepowtarzalnym doświadczeniem i towarzyszące wszystkim poczucie wagi poruszanej tematyki dla jakości życia osób z niepełnosprawnościami. Tak w skrócie można podsumować konferencję pn. Innowacyjne Strategie AAC, która odbyła się 8 listopada br. w podrzeszowskiej Jasionce.


News

Regionalna konferencja w Krakowie - KONSULTACJE+

11 lipca 2017 r. w Krakowie odbyła się 5. Regionalna Konferencja pn. „Konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem””. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska. Wśród uczestników w konferencji uczestniczyli m.in. Krzysztof Michałkiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszula Rusecka - Poseł na Sejm RP, Józef Leśniak - Poseł na Sejm RP, Dorota Habich - p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski.


News

Oddział Małopolski PFRON uczestniczył w regionalnej konferencji WTZ i ZAZ

W maju br. przedstawiciele Oddziału Małopolskiego PFRON wzięli udział w konferencji pt. „Uwarunkowania rozwoju efektywnej kooperacji WTZ i ZAZ z partnerami lokalnymi na rzecz reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych”. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Hebdowie, był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Agnieszka Ścigaj, Poseł na Sejm RP, Jacek Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych MUW w Krakowie oraz kierownicy i pracownicy WTZ i ZAZ z Małopolski.


«1»