Oct 24, 2020

Articles

News

Wszyscy jesteśmy potrzebni sobie nawzajem

4 grudnia 2017r. Małopolski Oddział PFRON już po raz drugi zorganizował cykl wydarzeń związany z corocznymi obchodami Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Dlatego wspólnie z osobami niepełnosprawnymi w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie świętowali m.in. Józefa Szczurek-Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszula Rusecka Poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Jarosław Szlachetka Poseł na Sejm RP oraz przedstawiciele duchowieństwa, samorządów, organizacji pozarządowych i partnerzy oddziału. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.


News

PFRON i PZG o problemach osób niesłyszących

29 września br. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, odbyła się konferencja pn. „Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu” - miejscu dostosowanym do zwiedzania przez osoby głuche. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Małopolski Oddział PFRON oraz Małopolski Oddział PZG. Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Małżonka Prezydenta RP – Agata Kornhauser-Duda.


Architecture without barriers

Kolejne dofinansowanie przez PFRON likwidacji barier architektonicznych w województwie podkarpackim

W Oddziale Podkarpackim PFRON zawarto kolejną, 28 w tym roku umowę w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami.  Na jej podstawie Powiat Niżański otrzymał dofinansowanie na budowę windy osobowej wewnętrznej i podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Inwestycja będzie realizowana w budynku Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Ulanowie, będącej w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.


News

Porozumienie PFRON z Kraków Airport - Balice

PFRON podpisał kolejne porozumienie, dzięki któremu realizowane będą zadania, mające na celu poprawienie sytuacji osób niepełnosprawnych w Małopolsce. Od 7 sierpnia 2017 r. nowym i bardzo znaczącym partnerem jest Spółka Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice sp. z o.o., dla której ważna jest społeczna odpowiedzialność biznesu.


News

Oddział Małopolski PFRON uczestniczył w regionalnej konferencji WTZ i ZAZ

W maju br. przedstawiciele Oddziału Małopolskiego PFRON wzięli udział w konferencji pt. „Uwarunkowania rozwoju efektywnej kooperacji WTZ i ZAZ z partnerami lokalnymi na rzecz reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych”. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Hebdowie, był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Agnieszka Ścigaj, Poseł na Sejm RP, Jacek Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych MUW w Krakowie oraz kierownicy i pracownicy WTZ i ZAZ z Małopolski.


News

Porozumienie o współpracy pomiędzy Oddziałem Małopolskim PFRON a PWSZ w Nowym Sączu

5 czerwca br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się spotkanie dotyczące dalszej współpracy pomiędzy Małopolskim oddziałem PFRON, a uczelnią wyższą. W wydarzeniu udział wzięli Marta Mordarska Dyrektor Oddziału Małopolskiego PFRON, dr hab. inż.  Mariusz Cygnar  Rektor oraz dr Marek Reichel Prorektor.


«1»