Seminarium Pełnosprawna niepełnosprawność

„Pełnosprawna niepełnosprawność a rynek pracy” - pod takim tytułem odbyło się seminarium Małopolskiego Oddziału PFRON zorganizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2017. W spotkaniu, które odbyło się 13 listopada br. w  Powiatowym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Nawojowej uczestniczyli m.in.  Antoni Koszyk, wicestarosta sądecki, Krzysztof Saczka, dyrektor ZUS, przedstawiciele małopolskich OHP, PCPR, NGO, WTZ, ZAZ oraz przedsiębiorcy.