Przesłanki ulgi rehabilitacyjnej w zakresie wydatków na samochód osobowy

Przesłanki ulgi rehabilitacyjnej w zakresie wydatków na samochód osobowy – konieczność ich udokumentowania w świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 2017 roku