Oct 26, 2020

Articles

Our WTZ's i ZAZ's

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie

Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie powstał 15 lat temu, na terenie sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie Godowie oraz w niedalekiej odległości od Zalewu Brodzkiego w Stykowie, w dawnym ośrodku wypoczynkowym (posiada dwa oddziały) i jako pierwszy w województwie świętokrzyskim, a drugi w Polsce, jest największym ZAZ-em w województwie.


Our WTZ's i ZAZ's

Niepełnosprawni sprawnym, czyli Tydzień Dziecka na Ranczo Przyjaciół Przyrody w Stróżach

W dniach od 17 do 21 lipca 2017 r. odbywał się Tydzień Dziecka na Ranczo Przyjaciół Przyrody w Stróżach. Wydarzenie zorganizowane zostało przez stróżański Zakład Aktywności Zawodowej im. Matki Bożej Fatimskiej, działający przy Fundacji Pomocy Osobom Nie-pełnosprawnym w Stróżach.


News

Wodzisławski ZAZ nagrodzony

Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Usług Pralniczych w Wodzisławiu Śląskim wyróżniony został Znakiem Promocyjnym Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”. Wodzisławski ZAZ jest pierwszym w województwie śląskim podmiotem, który otrzymał takie wyróżnienie.


News

Oddział Małopolski PFRON uczestniczył w regionalnej konferencji WTZ i ZAZ

W maju br. przedstawiciele Oddziału Małopolskiego PFRON wzięli udział w konferencji pt. „Uwarunkowania rozwoju efektywnej kooperacji WTZ i ZAZ z partnerami lokalnymi na rzecz reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych”. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Hebdowie, był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Agnieszka Ścigaj, Poseł na Sejm RP, Jacek Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych MUW w Krakowie oraz kierownicy i pracownicy WTZ i ZAZ z Małopolski.


Our WTZ's i ZAZ's

Zakład Aktywności Zawodowej w Stróżach

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach pozyskała środki pochodzące z funduszy europejskich (POKL, Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) i utworzyła w Stróżach Zakład Aktywności Zawodowej.


«1»