Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie w Tarnobrzegu

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie jest placówką opiekuńczą prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP NP. Placówka mieści się na obrzeżach Tarnobrzega przy ruchliwej ulicy, jednakże duży teren w postaci ogrodów porośniętych drzewami i krzewami dają poczucie ciszy, spokoju i bezpieczeństwa jej mieszkańcom.