Jan 27, 2021

Articles

News

Wsparcie dla poszkodowanych w wyniku nawałnic

- Konieczne jest udzielenie wszystkim poszkodowanym przez nawałnice kompletnej i szybkiej pomocy i wsparcia. Rodziny, które nierzadko utraciły cały dobytek, nie powinny pozostać osamotnione – mówiła podczas konferencji prasowej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. W konferencji uczestniczyła p.o. prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dorota Habich.


News

Regionalna konferencja w Krakowie - KONSULTACJE+

11 lipca 2017 r. w Krakowie odbyła się 5. Regionalna Konferencja pn. „Konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem””. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska. Wśród uczestników w konferencji uczestniczyli m.in. Krzysztof Michałkiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszula Rusecka - Poseł na Sejm RP, Józef Leśniak - Poseł na Sejm RP, Dorota Habich - p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski.


«1»