Jan 27, 2021

Articles

Our WTZ's i ZAZ's

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów w Proszówkach

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów w Proszówkach swoją działalność rozpoczął 29 lutego 1996 r. Początkowo na zajęcia uczęszczało 20 uczestników. Po czterech latach, z inicjatywy rodziców dobudowano dodatkowe pomieszczenia, dając efekt, że w chwili obecnej na zajęcia uczęszcza 45 osób z terenu powiatu bocheńskiego oraz dwie z osoby z brzeskiego.


News

Oddział Małopolski PFRON uczestniczył w regionalnej konferencji WTZ i ZAZ

W maju br. przedstawiciele Oddziału Małopolskiego PFRON wzięli udział w konferencji pt. „Uwarunkowania rozwoju efektywnej kooperacji WTZ i ZAZ z partnerami lokalnymi na rzecz reintegracji zawodowej osób niepełnosprawnych”. Organizatorem spotkania, które odbyło się w Hebdowie, był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Agnieszka Ścigaj, Poseł na Sejm RP, Jacek Kowalczyk, Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych MUW w Krakowie oraz kierownicy i pracownicy WTZ i ZAZ z Małopolski.


Sport for the disabled

Odbyła się XXI Letnia Zintegrowana Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Stróżach

10 czerwca 2017r. mszą św. i wmurowaniem kamienia węgielnego pod Narodowy Ośrodek Autyzmu rozpoczęła się XXI Letnia Zintegrowana Spartakiada Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Stróżach. W uroczystościach udział wzięli parlamentarzyści, władze samorządowe, dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji, lekarze oraz osoby wspierające fundację w Stróżach. Spotkanie uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej w Nowym Sączu.


Our WTZ's i ZAZ's

Warsztaty Terapii Zawodowej w Stróżach

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Stróżach powstały 1 stycznia 2002 roku i mieszczą się w budynku Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego imienia Ojca Pio. Na zajęcia pięć razy w tygodniu, przez siedem godzin dziennie uczęszcza 42 uczestników z Grybowa, Łużnej, Bobowej oraz Krynicy. Aby wziąć udział w Warsztatach, uczestnicy są dowożeni z miejsca zamieszkania i odwożeni z powrotem po zakończeniu


Our WTZ's i ZAZ's

Samochód dla WTZ w Lipnicy Wielkiej podczas Majówki na Bukowcu

Podczas patriotyczno-sportowej imprezy, inaugurującej sezon turystyczny na Bukowcu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipnicy Wielkiej, jedna z sześciu takich jednostek, działających na terenie powiatu nowosądeckiego, otrzymały samochód volkswagen transporter. Zakup pojazdu był możliwy dzięki wsparciu PFRON i gminy Korzenna. Będzie służył osobom niepełnosprawnym, dojeżdżającym na zajęcia w WTZ.


«1»