Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w skansenie w Kolbuszowej

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Mielcu, zwiedzili skansen w Kolbuszowej – Park Etnograficzny Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Celem wycieczki było przybliżenie warunków życia naszych przodków na wsi, czynności gospodarskich, upraw polowych oraz tradycyjnego rzemiosła ludowego.