Kamień węgielny pod nowy budynek dla niepełnosprawnych

5 października br. odbyły się uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego pod nowy budynek w Schronisku dla Niepełnosprawnych im. Zofii Tetelowskiej i Stanisława Pruszyńskiego w Radwanowicach. Uroczystość zorganizowana przez Fundację im. Brata Alberta oraz Oświatowe Towarzystwo Integracyjne w Radwanowicach połączona została z XV-leciem Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach.