PFRON i PZG o problemach osób niesłyszących

29 września br. w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie, odbyła się konferencja pn. „Potrzeby i standardy współczesnej rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu” - miejscu dostosowanym do zwiedzania przez osoby głuche. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Małopolski Oddział PFRON oraz Małopolski Oddział PZG. Patronat Honorowy nad Konferencją objęła Małżonka Prezydenta RP – Agata Kornhauser-Duda.