Apr 11, 2021

Articles

Modern physiotherapy

Czy fala uderzeniowa może nas zaburzyć?

Co to takiego jest i dlaczego tak destrukcyjnie brzmi?! Zacznijmy od początku. Pozaustrojowa fala uderzeniowa, czyli tzw. ESWT (extracorporeal shock wave therapy) to obecnie jedna z najlepszych metod wykorzystywana do leczenia chronicznego bólu, który jest powiązany z układem ruchu. Według licznych badań metoda ta wykazuje niezwykle wysoką skuteczność u pacjentów, którzy wcześniej leczeni byli metodami zachowawczymi. Bardzo często efekt terapeutyczny uzyskuje się już po kilku zabiegach, a zdarza się, że pacjent odczuwa znaczną poprawę dolegliwości już po jednej aplikacji.


News

Mądre budowanie daje długofalowe efekty

Z Martą Mordarską, dyrektorem Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie rozmawia Agnieszka Piwko


Our WTZ's i ZAZ's

Niepełnosprawni sprawnym, czyli Tydzień Dziecka na Ranczo Przyjaciół Przyrody w Stróżach

W dniach od 17 do 21 lipca 2017 r. odbywał się Tydzień Dziecka na Ranczo Przyjaciół Przyrody w Stróżach. Wydarzenie zorganizowane zostało przez stróżański Zakład Aktywności Zawodowej im. Matki Bożej Fatimskiej, działający przy Fundacji Pomocy Osobom Nie-pełnosprawnym w Stróżach.


Disability in law

Możliwy zakres skorzystania z ulgi prorodzinnej dla opiekuna prawnego osoby dorosłej i niepełnosprawnej umysłowo

Zasadą na gruncie prawa podatkowego jest to, że rodzice, opiekunowie prawni, jak również rodzina zastępcza, mogą uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36 i PIT-37, tzw. „ulgę prorodzinną” na każde małoletnie dziecko (ulga nie przysługuje, gdy uzyskują oni dochody opodatkowane 19% stawką podatku lub przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym). Natomiast, zgodnie z art. 27f ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz.U. 2016.2032) prawo do odliczenia od dochodu „ulgi prorodzinnej” przysługuje również rodzicom, opiekunom prawnym lub rodzinie zastępczej, wychowującej już pełnoletnie dzieci niepełnosprawne, pod warunkiem otrzymywania przez nie jednego ze świadczeń: renty socjalnej, zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego. Ulgi te, dla przypomnienia wynoszą: 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł na trzecie dziecko, 225 zł na każde kolejne dziecko i są wykazywane w formularzu PIT/O.


Art without barriers

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”

Oddział Małopolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy oraz niepełnosprawnych mieszkańców domów pomocy społecznej z terenu województwa małopolskiego do udziału w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Temat tegorocznej edycji to „Moja Ojczyzna”. Prace do Konkursu zgłaszają placówki.


Sport for the disabled

Dyscypliny sportowe osób niepełnosprawnych

Sport osób niepełnosprawnych dzieli się na sport rekreacyjny oraz wyczynowy. Definicja sportu dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu, ma ten sam cel oraz znaczenie co u osób pełnosprawnych. Zawodnicy przede wszystkim mogą stawać czoła wyzwaniu, stanąć w rywalizacji i powalczyć o swój życiowy sukces.


Our WTZ's i ZAZ's

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów w Proszówkach

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Bocheńskiej Spółdzielni Inwalidów w Proszówkach swoją działalność rozpoczął 29 lutego 1996 r. Początkowo na zajęcia uczęszczało 20 uczestników. Po czterech latach, z inicjatywy rodziców dobudowano dodatkowe pomieszczenia, dając efekt, że w chwili obecnej na zajęcia uczęszcza 45 osób z terenu powiatu bocheńskiego oraz dwie z osoby z brzeskiego.


Architecture without barriers

Plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych już czynny

Płotek interaktywny, huśtawka stalowa dla dzieci na wózkach, Bongos - urządzenie muzyczne, ławka Kameleon, kołyska na sprężynach - to tylko kilka przykładów urządzeń, jakie znalazły się na placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych w Parku Miejskim, który 30 czerwca 2017r. został oddany do użytku publicznego w Tychach. Inwestorem projektu był Urząd Miasta Tychy.


News

Regionalna konferencja w Krakowie - KONSULTACJE+

11 lipca 2017 r. w Krakowie odbyła się 5. Regionalna Konferencja pn. „Konsultacje społeczne dotyczące zmian ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem””. Organizatorem spotkania było Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Caritas Polska. Wśród uczestników w konferencji uczestniczyli m.in. Krzysztof Michałkiewicz - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Urszula Rusecka - Poseł na Sejm RP, Józef Leśniak - Poseł na Sejm RP, Dorota Habich - p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Piotr Ćwik - Wojewoda Małopolski.


Architecture without barriers

Terapeutyczne przedszkole już za rok

W Bukownie powstanie nowoczesne przedszkole z profesjonalnym sprzętem specjalistycznym dla dzieci niepełnosprawnych, prowadzone przez Stowarzyszenie „Res Sacra Miser” z Olkusza. To pierwsza tego typu placówka w powiecie olkuskim.


«12»