Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku obchodził 50-lecie istnienia

Placówka powstała jako Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, w którym opiekę znalazły dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym i głębokim. Dziś w ośrodku prowadzonym przez Miasto Białystok przy ul. Baranowickiej mieszka ponad 300 osób – dzieci i młodzież oraz dorośli. Są niepełnosprawni fizycznie i intelektualnie, część to osoby z przewlekłymi chorobami psychicznymi.