Mądre budowanie daje długofalowe efekty

Z Martą Mordarską, dyrektorem Małopolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Krakowie rozmawia Agnieszka Piwko