Przywileje podatkowe, ulgi i zwolnienia dla osób niepełnosprawnych

Ustawodawca przewidział dla osób niepełnosprawnych możliwość skorzystania ze zwolnień podatkowych i ulg, realizując tym samym konstytucyjną zasadę zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej. Powszechnie znana i stosowana jest ulga rehabilitacyjna. Istnieją jednak jeszcze inne przywileje oraz ulgi podatkowe, skierowane do osób niepełnosprawnych.