Kolejna bariera zlikwidowana

Od dziś podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu mogą korzystać z nowego autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych. Uroczyste przekazanie pojazdu odbyło się w obecności Sławomira Zawiślaka posła na Sejm RP, Magdaleny Dołgan Zastępcy Prezydenta Miasta Zamość, Jerzego Dębskiego Dyrektora Oddziału Lubelskiego PFRON oraz członków i podopiecznych PSONI Koło w Zamościu.